-Tâu đức vua!
-Hử? Chuyện gì?
-Công chúa đã bị bắt cóc rồi
-Hiệp sĩ đâu?
-Làm gì có!
-Ồ, rứa à! Vậy ngươi sẽ là hiệp sĩ.

Click để đọc thêm…