Gió ơi, hãy cuộn trào.
Bùng ngọn lửa bủa vây thể xác
Bên kia cánh cửa
Tôi sẽ nắm bàn tay dịu dàng
Gạt đi nước mắt
Để lại tin ở tình yêu

Click để đọc thêm…