Cảm giác được bao bọc an toàn, còn hơn cả sự dễ chịu đơn thuần. Ôm nước cũng không tệ, vì không cảm nhận được cái ôm thực thể nhưng bốn bề được lấp đầy. Trôi nổi trong làn nước xanh và biết rằng anh cũng ở đó, như vậy là bên nhau. Thật rồi.

Click để đọc thêm…