Một bữa tiệc không có tiếng ly tách chạm nhau, không có tiếng người nhốn nháo trong điệu nhạc xập xình. Tiệc đêm.

Click để đọc thêm…