VnSharing Karaoke là một sự kiện lớn của VnS diễn ra hằng năm, với giải thưởng và quy mô khá là lớn! Đặt biệt hơn là năm nay lại có một sự cải tiến để cuộc thi gay cấn hơn nhiều 😀

Năm nay có nhiều cải tiến hơn, khác thường hơn năm ngoái!!!
Hi vọng đủ imba để mọi người tham gia!!!
Cùng tham gia nào mọi người!!!

Click để đọc thêm…