xTRiPx sẽphats hành album mới “Any Verse” vào 10/07. Limited Edition (3,675yen) gồm CD (1 SE+10 bài)+DVD (PV & making), và Regular Edition (3,150yen) chí có CD (1 SE+13 bài).

Click để đọc thêm…