Gương thần ơi, gương thần hỡi

Xin đừng nói em là người đáng yêu nhất nữa

Ngoài kia gai độc bủa của kẻ thù vây lấy em…

Click để đọc thêm….