Single thứ 9 ” CORE PRIDE ” của UVERworld được lựa chọn làm opening theme đầu tiên cho anime Ao no Exorcist.

Click để xem thêm…..