Các thành viên trong nhóm bao gồm Guitar/Vocals: 清水葉子 (Yoko Shimizu), Drums/Vocals: 郡島陽子 (Yoko Gunjima), Bass/Chorus: 石島直和 (Naokazu Ishijima), Gui: 大月義隆 (Yoshitaka Otsuki).

Click để đọc thêm…