The Brilliant Green (ザ・ブリリアント・グリーン Za Buririanto Gurīn?) là một ban nhạc rock từ Kyoto được thành lập vào 1995.

Click để xem thêm….