Stereopony (ステレオポニー), đã từng là một ban nhạc pop rock được thành lập tại Okinawa, Japan vào 2007 và giải tán vào 2012. Ba cô gái trong ban nhạc bao gồm Aimi Haraguni (lead vocals & guitar), Nohana Kitajima (bass guitar), và Shiho Yamanoha (drums).

Click để đọc thêm…