FLOW là ban nhạc rock Nhật Bản được thành lập vào 1998 và kí hợp đồng với  Sony Music Japan’s Ki/oon Records. Flow là ban nhạc với 5 thành viên bao gồm 2 vocal, 1 bassist và 1 guitar.

Click để xem thêm……