Aqua Timez (アクア タイムズ) là một ban nhạc pop rock/alternative rock kí hợp đồng với Epic Records Japan.

Click để đọc thêm…