[JRock][PVs] rice

May 20, 2013 | | Music

rice là nhóm nhạc gồm 2 thành viên: hát chính Yuki và tay trống Hiro, đều là thành viên của band Raphael.
rice được hình thành sau cái chết của tay ghi-ta trong nhóm Raphael – Kazuki. 2 thành viên của rice đều là các chàng trai nhóm máu B

Click để đọc thêm…..