Magistina Saga là một ban nhạc với sự tham gia của 景-kyo- ở vị trí Bass, 庵-iori- Vocal và 潤戯-urugi- Guitar.

Click để đọc thêm….