Tại one-man live “Dance Drive Destiny” diễn ra ở Shinjuku BLAZE vào 05/05, Black Gene For the Next Scene thông báo album mới “Dance to Rave~脳内シェイクなsong達(nounai shake na song tachi)~” sẽ được phát hành vào 28/08 (3 TYPE)

Click để xem thêm…..