XIBALBA đã gia nhập hãng thu âm “KN-MUSIC” vào 1/2 và maxi single của họ “RE:BORN” sẽ được phát hành vào 2/4 (1,200yen).

Click để đọc thêm…