Điều đó đã được thông báo tại one-man live của サウイフモノ(Souiumono) có tên là “突撃(Totsugeki)” ở Shibuya WWW vào 20/12 rằng album mới của họ “ラグナロク(Ragnarok)” sẽ được phát hành vào 5/3 (2 Types).

Click để đọc thêm…