Tựa đề của album là “TO BE OR NOT TO BE” và nó sẽ được phát hành vào 19/3 (3 Type).
Type A (3,780yen) sẽ bao gồm CD+DVD (“Gallows” PV & Making), Type B (3,780yen) sẽ bao gồm CD+DVD (“ドラスティカ(Drastica)” PV & Making), và Type C (2,940yen) sẽ chỉ có CD.

Click để đọc thêm…