Điều đó đã được thông báo tại one-man live tour final “Joker of Despair from 『zero』” ở Nakano ZERO HALL vào 24/12 rằng mini album mới của họ “サタヒナト(Satahinato)” sẽ được phát hành vào 23/4 (2 Types)
Limited Edition (3,240yen) sẽ bao gồm CD+DVD, và Regular Edition (2,808yen) sẽ chỉ có CD.

Click để đọc thêm…