the GazettE chính thức thành lập vào ngày 10 tháng 3 năm 2002 với năm thành viên là Ruki tại vị trí Vocal, hai Guitarist là Uruha và Aoi, tiếp đó là Bassit Reita, cuối cùng tại vị trí Drummer là Kai ( thay thế cho Yune đã rời nhóm vào 2003 ).

Click để đọc thêm…