Mix Speaker’s, Inc. là một ban nhạc rock Nhật Bản theo phong cách visual kei được thành lập vào khoảng 2006. Các thành viên bao gồm Aya (Psycho le Cemu, Isabelle), Seek (Psycho le Cému, Isabelle), Keiji (Kamikaze Boys, Isabelle), S (Kamikaze Boys, Isabelle), Miki (Pink Film, Scissor, Isabelle), và Yuki (Egurigori)

Click để đọc thêm…