AYABIE là ban nhạc được hình thành từ Yumehito, Takehito, Intetsu, và Kenzo sau khi rời khỏi ayabie ban đầu, với cùng tên gọi nhưng viết khác.

Click để đọc thêm…