access là band nhạc với sự tham gia của Daisuke Asakura và  Hiroyuki Takami, trong đó Doubt & Trust được sử dụng làm opening theme thứ 3 cho anime D.Gray-Man.

Click để đọc thêm…