Họ đã thông báo rằng album mới “灰とダイヤモンドAnthology (Hai to Diamond Anthology)” sẽ được phát hành vào 25/5 sẽ bao gồm 2CDs+DVD+booklet.

Click để đọc thêm…