Tiêu đề của album là “LIONHEART” và nó sẽ được phát hành vào 7/5 (3 Types) với 12 bài.
Limited Edition (3,780yen) sẽ bao gồm CD+DVD (“LIONHEART~lifetime wish~” PV & Making-Of), Regular Edition (2,970yen) sẽ chỉ có CD và Kansai-limited NANIWA Edition (2,970yen) sẽ bao gồm CD ( “NANIWA SAMBA(Album ver.)”).

Click để đọc thêm…