Điều đó đã được thông báo tại 2-man live của エルム(ELM) ở Birth SHINJUKU vào 23/3 rằng single live-limited của họ “ソプラノ・グランギニョル

Click để đọc thêm…