Sau việc rời đi của Dr.logic vào tháng 12, điều đó đã được thông báo tại Belmosaic live ở OSAKA MUSE 22/3 rằng anh ấy sẽ chính thức gia nhập lại tại one-man live “NUDE” ở Abeno ROCKTOWN vào 26/6.
Ngoài ra họ sẽ phát hành maxi-single có tựa đề “ココロガワリ (Kokoro gawari)” (2 Types).

Click để đọc thêm…