Alice Nine sẽ phát hành album “Supernova”
Tracklist:
1- SHINING
2- +-
3- SEVEN
4- メビウス (Mebius)

Click để đọc thêm…