[JRock] [PVs] Sel’m

May 28, 2013 | | Music

Sel’m là ban nhạc visual kei được thành lập vào mùa xuân 2004, với sự tham gia của các thành viên:

Voc. Tora
Git. Tsubaki
Git. Nagi
Bass Takuma
Drum. MANJ’

Click để đọc thêm….