Lycaon được thành lập bởi bassist Mio và drummer Eve vào 9/2007, ngoài ra còn có các thành viên cũ của Amulet bao gồm Yuuki ở vị trí vocals, Rito và Satoshi chơi ở vị trí guitars.

Click để đọc thêm….