Hai best album “BEST OF THE BEST vol.1 -MILD-“ và “BEST OF THE BEST vol.1 -WILD-“ được ấn định ngày phát hành là ngày 03/07.

Click để đọc tiếp….