Thành viên mới gia nhập của 「xxx」is D£AD」từng là thành viên tham gia với ex-project LiMiT VOLTZ

Click để đọc thêm…..