Tớ nhận thấy Music trong seri Naruto không phải là tệ mà ngược lại còn có songs rất ý nghĩa với giai điệu hay. Thấy sbox Music toàn link download kể cũng buồn, vào down xong, nghe và rồi có khi bỏ xó. Tớ làm ra chương trình này trước là giúp mem box sinh động hơn, sau là nơi để share cảm xúc của mọi người. Vì là kỳ đầu tiên nên mình chưa thu âm kịp, các kỳ sau sẽ có…

Click để đọc thêm…