Ah… Dẫu mọi cạm bẫy chực chờ phía trước,
Chân tướng tưởng chừng quá viễn vông.
Ah… Dẫu đã cố theo đuổi một lời giải,
Ta vẫn chưa tìm ra phương cách nào.

Click để xem thêm…