Hỡi linh hồn phù du
vùi thân trong dối trá,
vì ai mãi đợi chờ, chốn rừng thẳm hoang vu?

Click để đọc thêm…