Em sẽ ra đi, hoặc tất cả sẽ chẳng bao giờ kết thúc
Củng đến được đây, cũng đã quá tuyệt vời
Phút cuối cùng này, vẫn còn vô vàn điều em chưa thể nói
Nhưng, có lẽ, sẽ tốt hơn, nếu mọi thứ vẫn chìm chốn lặng im.

Click để đọc thêm…