Con thú ngủ say dưới lớp mặt nạ chợt thức tỉnh
Và kể cả con người hay thần linh ma quỷ đều không thể cản bước
Một lá chắn tình yêu nguy hiểm

Click để đọc thêm…