Đôi ta tìm nhau dưới ánh cầu vồng xa xa.
Ký ức về anh sẽ mãi trường tồn…
Đến thiên thu.

Click để đọc thêm…