Đứng mãi nơi đây, em có thể thấy một khung cảnh,
Và cảm giác như anh ở cạnh bên.

“Tạm biệt” – câu nói để ngày sau được tương phùng
Đây là ước định nhỏ nhoi của chúng ta
Vì vậy, tuyệt đối em sẽ không quên

Click để xem thêm…