Dáng hình hư ảo đâm toạc chân không
Dung nhan tuyệt trần long lanh bóng nước
Trong vắt tựa gương, mơ hồ lấp loáng
Là những bóng hình, bản chất nhân gian.

Click để đọc thêm…