Yen Press đã công bố vào ngày thứ hai là tác giả light novel Isuna Hasekura (của Sói và Gia vị, World End Economica) sẽ là khách mời tại New York Comic Con của năm nay.