Có vẻ như những bộ anime/manga hay light novel cho tới những live-action của Mỹ hiện đang rất thịnh hành vào thời buổi này.