Tên khác: Hành Trình Của Kino – Thế Giới Tươi Đẹp
Tác giả: Keiichi Sigsawa
Họa sĩ: Kouhaku Kuroboshi
Tình trạng: Ongoing

Click để đọc thêm…