Tên: Iris on Rainy Days hay 雨の日のアイリス / Ame no Hi no Iris.
Số tập: one-shot – 1 tập
Tác giả: Takeshi Matsuyama.
Họa sĩ minh họa: Hirasato.

Click để đọc thêm…