“5 centimet một giây” là bộ phim hoạt hình Nhật Bản do Makoto Shinkai đạo diễn. Ít lâu sau, tác phẩm được xuất bản trọn bộ tháng 12 cùng năm và được coi như “Light novel” tại Nhật vì truyện tương đối ngắn và có liên quan đến các tác phẩm Anime.

Click để đọc thêm…