Trên toàn quốc có những ngôi trường trung học được thành lập vì mục đích bồi dưỡng “Pháp sư”, những người thực hiện phép thuật hiện đại. Có tổng cộng chín ngôi trường như thế ra đời trong cả nước.

Click để đọc thêm…