Hai mươi sáu năm trước, một học sinh tên Misaki thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay và bạn bè cô trong lớp vẫn cứ tiếp tục cư xử như thể cô vẫn còn sống. Mùa xuân năm 1998, một học sinh tên Sakakibara Kouchi chuyển đến lớp học này và cảm thấy nghi ngờ bầu không khí đáng sợ trong lớp.

Click để đọc thêm…