Sau các biến cố trong Tsukihime, Shiki lên đường tìm Arcueid, hiện đang say ngủ bên trong lâu đài Brunestud. Hành trình này đã đưa cậu đến Châu Âu. Tại đó, một âm mưu cực kỳ hiểm độc đang nhen nhóm, đe dọa không chỉ đến sự tồn vong của True Ancestor, mà của cả loài người.

Click để đọc thêm…