Tên truyện: Shinrei Tantei Yakumo (心霊探偵 八雲 | Psychic Detective Yakumo)
Tác giả: Manabu Kaminaga
Minh họa: lúc đầu là Katoh Akatsuki thuộc Nhà xuất bản Nihon Bungeisha, về sau là Yasushi Suzuki thuộc Nhà xuất bản Kadokawa Bunko.

Click để đọc thêm…